Powrót do listy aktualności

9 maja, 2023

Dobór średnicy rury osłonowej do kabla – jak to zrobić?

Instalacje elektryczne ze względu na środowisko, w którym pracują mogą być narażone na działanie różnych, szkodliwych czynników. W związku z tym powinny zostać dodatkowo zabezpieczone. W zależności od rodzaju tych czynników, należy zastosować dedykowane rury osłonowe. Jednak dobór odpowiedniego wariantu rur osłonowych wcale nie jest taki oczywisty. Zależy bowiem od kilku elementów, przede wszystkim od położenia, parametrów i średnicy przewodów. Czym więc kierować się przy wyborze rur osłonowych? Podpowiadamy!

Rury osłonowe – dlaczego są tak ważne?

Nawet przewody najwyższej jakości potrzebują ochrony zabezpieczającej  je przede wszystkim przed uszkodzeniem mechanicznym a czasami również przed czynnikami chemicznymi, zanieczyszczeniami czy  wilgocią. Dlatego na rynku można spotkać rury o różnym przeznaczeniu min.:

 • rury osłonowe do kabli układanych w ziemi bez obciążeń transportowych,
 • rury osłonowe do kabli układanych na przestrzeniach otwartych,
 • rury przepustowe do wykonywania przecisków i przewiertów
 • rury dzielone do naprawy istniejącej kanalizacji
 • rury mostowe do ochrony kabli na obiektach mostowych
 • rury kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych.

Wybierając rurę osłonową, poza średnicą przewodu, musimy także zwrócić uwagę na warunki gruntowe, w których będziemy wykonywać instalację oraz na parametry wytrzymałościowe, które ma rura. Innych rur osłonowych użyjemy bowiem do ochrony kabli układanych pod ziemią, nad ziemią, na słupach czy wewnątrz budynków.

Materiał, z którego wykonana jest rura też ma znaczenie. Rury osłonowe zazwyczaj wykonywane są z tworzyw sztucznych: polietylenu (HDPE), polipropylenu (PP), polichlorku winylu (PCW) bądź ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej. Na temat tego, z jakich materiałów produkuje się rury osłonowe i w jakim środowisku wykorzystuje się konkretne rury przeczytacie w jednym z naszych wcześniejszych artykułów (podlinkować).

Systemy rur instalacyjnych – na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Wybierając rury osłonowe do instalacji elektrycznych, należy zwrócić uwagę również na ich budowę.

W przypadku rur przeznaczonych do układania pod ziemią wyróżniamy przede wszystkim:

 • gładkościenne rury osłonowe – mogą być wykorzystywane podczas układania kabli nawet w trudnych warunkach terenowych,
 • jednościenne i dwuścienne karbowane rury osłonowe – wykorzystywane głównie do ochrony kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych w wykopach otwartych,
 • dzielone rury osłonowe – wykorzystywane głównie do naprawy uszkodzonych kanalizacji kablowych i do zabezpieczenia istniejących kabli

Warto również dodać, że w przypadku instalacji układanych w gruncie nie bez znaczenia jest także kolor rur osłonowychniebieskie rury osłonowe przeznaczone są do przewodów niskiego napięcia do 1 kV, a czerwone rury osłonowe do przewodów średniego napięcia pow. 1kV.

W przypadku rur przeznaczonych do układania na przestrzeniach otwartych wyróżniamy przede wszystkim:

 • gładkościenne rury osłonowe (czarne) – wykorzystywane do instalacji na przestrzeniach otwartych, mostach i wiaduktach, dodatkowo zabezpieczone przed wpływem promieniowania UV.
 • dzielone rury osłonowe (czarne) – wykorzystywane głównie do naprawy uszkodzonych instalacji biegnących na powierzchni gruntu lub zabezpieczenia istniejących kabli na obiektach inżynieryjnych, na słupach i na ścianach budynków.

Dobór średnicy rur osłonowych do kabli – o czym trzeba pamiętać?

W celu stworzenia odpowiedniego systemu ochrony kabli, który będzie spełniał swoje zadanie trzeba zwrócić uwagę na wspomniane elementy – budowę rur osłonowych, rodzaj przewodów i specyfikę środowiska, w którym pracują. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest średnica przewodu lub kabla.

Dlaczego? Ponieważ średnica przewodu determinuje kolejne parametry – mianowicie średnicę rury osłonowej a pośrednio także grubość jej ścianki. Na szczęście w tym przypadku nie mamy wielu wytycznych. Należy pamiętać, że:

 • średnica wewnętrzna rury osłonowej powinna być 1,5 razy większa od zewnętrznej średnicy kabla energetycznego,
 • średnica wewnętrzna rury osłonowej powinna być 2 razy większa od średnicy zewnętrznej kabla światłowodowego.

Oczywiście informacje zawarte w artykule są przedstawione w nieco uproszczonej wersji. Przed wymagającą instalacją warto zapoznać się również z normą EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów, wytycznymi dystrybutorów energii np. normą ENEA Elektroenergetyczne linie niskiego/średniego napięcia, Wytycznymi GDDKiA dla kanałów technologicznych czy rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, w których znajdziemy szczegółowe przepisy i informacje.