Powrót do wyboru kategorii produktów

Rozwiązania do wentylacji
Q VENT

System kanałów wentylacyjnych będący w ofercie firmy Q-SYSTEMS rozwiązuje kwestie wymiany powietrza wywiewanego i nawiewanego wewnątrz budynku, zgodnie z zaleceniami technicznymi określonymi w projektach i odpowiednich przepisach.

Wewnętrzna ściana kanałów wentylacyjnych może zawierać czynnik aktywny, na bazie jonów srebra, posiadający działanie antybakteryjne i bakteriostatyczne, zapewniając czystość dostarczanego powietrza, co jest szczególnie istotne po stronie powietrza nawiewanego. Instalacja wywiewna może być wykonana ze standardowych kanałów bez dodatku antymikrobiotycznego.

Uzupełnieniem systemu wentylacyjnego budynku opartego na karbowanych kanałach wentylacyjnych i rekuperatorze jest tzw. gruntowy wymiennik ciepła (GWC), znany także pod nazwą „czerpnia gruntowa”.

GWC to przestrzeń (rura, złoże żwirowe lub wymiennik bezprzeponowy), w której panuje stała temperatura ok. 4-8 stopni Celsjusza – czyli temperatura panująca na głębokości ok. 1,5-1,8 metra pod powierzchnią ziemi. Wprowadzone do tej przestrzeni powietrze ogrzewa się wstępnie zimą oraz schładza latem. Oczywiście jest to efekt, który nie spowoduje ogrzania budynku, jednak pozwoli uzyskać wymierny zysk energetyczny (różnica pomiędzy temperaturą powietrza wprowadzonego do GWC a jego temperaturą na wejściu do budynku potrafi wynieść nawet 20°C). Bardzo ważną dodatkową funkcją gruntowego wymiennika ciepła jest zabezpieczenie systemu wentylacyjnego, a w szczególności wymiennika rekuperatora przed zamarzaniem.

Latem wykorzystujemy sytuację odwrotną gdzie GWC stanowi układ schładzający budynek bez konieczności montowania kosztownych w eksploatacji klimatyzatorów. Dobrze wykonany GWC jest w stanie schłodzić latem powietrze wchodzące do budynku z +32 do nawet zaledwie + 15 stopni! GWC jest rozwiązaniem przeznaczonym do budynków energooszczędnych, których zapotrzebowanie na energię grzewczą czy na chłodzenie latem jest niskie dzięki odpowiednio wykonanej izolacji.

Coraz częściej do budowy gruntowych wymienników ciepła stosuje się rury z tworzywa sztucznego. Pozwalają one na szybką instalację systemu, bezproblemową zmianę trasy jego przebiegu oraz przyłączenie dodatkowych elementów tj. czerpnie czy studnie lub syfony do zbierania kondensatu.

Zaletą wynikającą z zastosowania do budowy rur z polietylenu wysokiej gęstości HDPE, jest jego zdecydowanie wyższa (0,50 W/m*K), w stosunku do innych tworzyw sztucznych takich jak PVC (0,17 W/m*K) i PP (0,22 W/m*K), przewodność cieplna. Oznacza to, że wymiennik z polietylenowych rur Q-SYSTEMS, będzie miał lepsze własności przewodzenia ciepła, niż instalacje wykonane z rur polipropylenowych czy PVC. Należy też pamiętać, że rury, z których wykonany jest gruntowy wymiennik ciepła muszą posiadać właściwości bakterio- i grzybobójcze, zabezpieczające instalację przed namnażaniem się w jej wnętrzu niepożądanych drobnoustrojów i pleśni.