Powrót do wyboru kategorii produktów

System rur mostowych
Q DUCT

System rur osłonowych Q DUCT przeznaczony do ochrony kabli na mostach, wiaduktach i innych obiektach inżynieryjnych. Poszczególne elementy składowe zostały dobrane w taki sposób aby zminimalizować ryzyko mechanicznego uszkodzenia kabli oraz maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ promieniowania ultrafioletowego. Wydłużone kielichy rur pozwalają na kompensację zmian długości rurociągu powodowaną przez różnice temperatur otoczenia. Stabilizatory punktów stałych ograniczają zjawisko przesuwania się rur występujące na obiektach, na których okresowo pojawiają się drgania konstrukcji.

Rury mostowe QRM

Gładkościenne rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli podwieszanych do konstrukcji mostów i wiaduktów. Wydłużony kielich pozwala kompensować zmiany długości rur […]

czytaj więcej

Rury dzielone mostowe QRDM

Dzielone rury osłonowe przeznaczone do ochrony kabli podwieszanych do konstrukcji mostów i wiaduktów. Dwuczęściowa konstrukcja rury umożliwia montaż rurociągu na […]

czytaj więcej

Giętkie rury QEURO X

Giętkie rury EURO X umożliwiają zmianę trasy przebiegu rurociągu kablowego. Znajdują zastosowanie w miejscach, w których zachowanie prostoliniowego przebiegu rurociągu […]

czytaj więcej

Obejmy QOG

Obejmy QOG są przeznaczone do mocowania rur gładkościennych QRM zarówno w punktach stałych jak i przesuwnych. Dostarczane z podkładkami dystansowymi […]

czytaj więcej

Stabilizatory punktu stałego QSPS

Stabilizatory punktu stałego ograniczają zjawisko przesuwania się rur występujące na obiektach, na których okresowo pojawiają się drgania konstrukcji.

czytaj więcej

Obejmy QOD

Obejmy QOD są przeznaczone do mocowania rur dzielonych QRDM zarówno w punktach stałych jak i przesuwnych. Dostarczane z podkładkami dystansowymi […]

czytaj więcej

Złączki kompensacyjne QZD

Złączki kompensacyjne QZD wraz z obejmami QOD umożliwiają wykonanie punktu kompensacji wydłużeń rurociągu wykonanego z rur dzielonych.

czytaj więcej

Uchwyty górne QUG

Uchwyty górne umożliwiają podwieszenie rurociągu do poziomej powierzchni obiektu mostowego.

czytaj więcej

Uchwyty boczne QUB

Uchwyty boczne umożliwiają montaż rurociągu do pionowej powierzchni obiektu mostowego.

czytaj więcej

Uchwyty typu C QUC / QUCS

Uchwyty typu C umożliwiają instalację rur, szczególnie rur dzielonych metodą „na uchwycie”.

czytaj więcej

Akcesoria systemu QDUCT

Uchwyty i złączki odciągu umożliwiają wykonanie odciągów, które powinny być bezwzględnie przewidziane przy instalacji uchwytów górnych o długości ≥ 600mm.

czytaj więcej

Kolanka do rur gładkościennych EURO X

Kolanka giętkie EURO X przeznaczone do rur gładkościnnych układanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych. Umozliwiają zmianę trasy przebiegu rurociągu […]

czytaj więcej