Powrót do strony głównej

Informacje dla kierowców

Szczegółowe informacje dotyczące załadunku i rozładunku

Brama wjazdowa dla samochodów ciężarowych do załadunków/wyładunków znajduje się od strony ulicy Budowlanych. Wyjazd drogą wewnętrzną przez bramę na ulicę Usługową. Parkingi dla samochodów ciężarowych znajdują się w ciągu ulicy Usługowej.