Powrót do listy aktualności

24 listopada, 2023

Studnie kablowe – budowa i właściwości.

Studnie kablowe stanowią nieodłączny element infrastruktury miejskiej i przemysłowej. To podziemne konstrukcje, które pełnią istotną rolę w rozprowadzaniu kabli i przewodów różnego rodzaju. Ich głównym celem jest zachowanie porządku i bezpieczeństwa w sieciach kablowych oraz zapewnienie łatwego dostępu do kabli w razie konieczności inspekcji, naprawy czy modernizacji. Dziś skupimy się właśnie na tym temacie – odpowiemy na pytania czym są studnie kablowe, jakie są ich rodzaje, właściwości i zastosowanie. Jeśli interesują Cię nowoczesne studnie kablowe, to zapraszamy do artykułu!

Studnie kablowe – co to jest? Najważniejsze typy studni kablowych.

Jak wspominaliśmy, studnie kablowe to specjalnie zaprojektowane „obudowy” umieszczone pod ziemią, które służą do rozgałęziania, łączenia i zaciągania przewodów i kabli np. elektrycznych czy telekomunikacyjnych.

W związku z tym, że studnie kablowe są dostosowywane do różnych potrzeb i zastosowań, istnieją różne typy studni kablowych – zależne przede wszystkim od rodzaju kabli lub przewodów, jakie mają pomieścić. Podział studni kablowych pod kątem zastosowania wyróżnia m.in. studnie magistralne (stosowane do budowy wielootworowej kanalizacji kablowej), studnie rozdzielcze (stosowane do rozgałęziania tras kablowych) czy studnie kablowe przelotowe (stosowane do zaciągania długich odcinków kabli i przewodów).

Skupiając się na szczegółach, warto też zaznaczyć, że wśród głównych typów studni kablowych możemy wyróżnić:

  • studnie kablowe na potrzeby teletechnikistudnie kablowe telekomunikacyjne są projektowane w sieciach kablowych wykorzystywanych w branży teletechnicznej. Zwykle są wyposażone w systemy ryglowania zabezpieczające infrastrukturę przed dostępem osób niepowołanych. W takich studniach można umieszczać kable światłowodowe, przewody telefoniczne, kable telewizji kablowej i monitoringu wizyjnego, złącza i mufy kablowe oraz inne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej.
  • studnie kablowe elektryczne – studnie kablowe elektryczne służą do układania i zabezpieczania kabli i przewodów elektrycznych, które zasilają oświetlenie uliczne, budynki, przemysł i inne instalacje elektryczne. Dzięki studniom kablowym elektrycy mogą skoncentrować kable w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie i konserwację infrastruktury elektrycznej oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń.

Różne typy studni kablowych są projektowane i konstruowane z myślą o specyficznych potrzebach danego zastosowania. Ich struktura i materiały różnią się w zależności od ilości i rodzaju kabli lub przewodów, jakie mają pomieścić oraz od warunków gruntowych, w których są instalowane. To zapewnia optymalną ochronę dla infrastruktury kablowej, co jest niezwykle ważne w utrzymaniu niezawodności sieci np. teletechnicznych czy elektrycznych.

Budowa studni kablowych

Korpusy studni kablowych są zwykle wykonane z wytrzymałych materiałów, takich jak beton, kompozyty lub tworzywa sztuczne. Ich głównym zadaniem jest przenoszenie sił i obciążeń występujących w gruncie, ochrona kabli lub przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wodą i czynnikami agresywnymi, które mogą w ziemi występować.  Wielkość, kształty i rodzaj korpusów studni jest dobierana z myślą o specyficznych rodzajach kabli lub przewodów, jakie mają pomieścić oraz o warunkach środowiskowych, w jakich zostaną zainstalowane.

Pokrywy i włazy stanowią element dostępu do wnętrza studni kablowych. Są one zwykle wykonane z betonu, żeliwa lub kompozytu a ich nośność dostosowana jest do warunków w jakich studnia będzie zainstalowana. Pokrywy i włazy pozwalają na bezpieczny dostęp do kabli lub przewodów podczas instalacji, konserwacji lub napraw. Spełniają również ważną funkcję w ochronie infrastruktury przed wpływem warunków gruntowych i atmosferycznych (studnie wodoszczelne), a także zabezpieczają wnętrze studni przed nieuprawnionym otwarciem przez osoby postronne (włazy z systemem ryglowania).

Studnie kablowe muszą być przygotowane na pojawiającą się w gruncie wodę, dlatego wyposaża się je także w systemy odprowadzania wody – otwory drenażowe a w niektórych sytuacjach stosuje się studnie wodoszczelne. Te rozwiązania odprowadzają wodę ze studni, co jest niezbędne w przypadku występowania opadów deszczu lub okresowych podtopień a studnie wodoszczelne całkowicie eliminują problem wody w studni. Dzięki nim zapewniona jest ochrona przed korozją i uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią.

Wewnątrz studni kablowych, kable, przewody, mufy i złącza kablowe najczęściej są umieszczone na odpowiednich uchwytach i stelażach. Zapewnia to dodatkową ochronę przed uszkodzeniem i gwarantuje optymalne wykorzystanie przestrzeni w studni, w zależności od wymagań i specyfiki danej instalacji.

Najważniejsze właściwości studni kablowych

Odporność na warunki atmosferyczne studni kablowych

Studnie kablowe muszą być odporne na różnorodne warunki gruntowe i atmosferyczne, w jakich są instalowane. Bez względu na to, czy montaż następuje w obszarze o intensywnych opadach deszczu, ekstremalnych temperaturach czy w podmokłych środowiskach podziemnych, nowoczesne studnie kablowe powinny być niezawodne i długowieczne. Odporność na działanie wilgoci, wahania temperatury i obciążenie to kluczowe aspekty zapewniające długą żywotność studni kablowych.

Trwałość i wytrzymałość studni kablowych

Studnie kablowe są elementami infrastruktury, które powinny służyć przez długie lata. Dlatego trwałość i wytrzymałość materiałów, z jakich zostały wykonane, są niezwykle istotne. Beton, kompozyty i tworzywa sztuczne stosowane do produkcji studni powinny wytrzymać działanie czasu, obciążenia mechaniczne i wpływ innych czynników, które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji.

Odporność na korozję metalowych elementów studni kablowych

W przypadku studni kablowych odporność na korozję jest ważnym aspektem. Metalowe elementy studni, ramy, włazy, zamki, drabinki itp. są narażone na działanie wilgoci i substancji chemicznych, które mogą powodować korozję tych elementów. Dlatego stosuje się odpowiednie techniki malowania lub pokrywania powierzchni w celu zapobieżenia korozji i utrzymania integralności.

Bezpieczeństwo użytkowania studni kablowych

Studnie kablowe muszą spełniać normy i standardy bezpieczeństwa, zarówno dla osób korzystających z infrastruktury, jak i dla pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę i konserwację. Właściwe oznakowanie, zabezpieczenia, a także dostosowanie studni do określonych potrzeb użytkowników to elementy niezbędne w kwestii bezpiecznej eksploatacji.Producent studni powinien wystawić Deklarację Właściwości Użytkowych, która potwierdzi spełnienie wymagań określonych w normie lub innym dokumencie normatywnym np.: Krajowej Ocenie Technicznej.

Na sam koniec dodamy jeszcze, że rozwój technologiczny ma istotny wpływ na produkcję studni kablowych.Nowoczesne studnie kablowe są wytwarzane z materiałów o zwiększonej trwałości, odpornych na korozję, działanie warunków atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Inżynierowie dążą także do projektowania studni kablowych w taki sposób, by były ekonomiczne, zarówno w zakresie kosztów budowy, eksploatacji jak i transportu. Nic w tym dziwnego, ponieważ studnie kablowe odgrywają kluczową rolę w rozwoju infrastruktury miejskiej i przemysłowej. Są nieodłączną częścią systemów teletechnicznych czy elektrycznych.