Powrót do listy aktualności

7 listopada, 2022

Z jakich materiałów produkuje się rury osłonowe?

Wszystkie kable, nawet te najwyższej jakości, są podatne na uszkodzenia. W końcu narażone są na trudne warunki, takie jak wilgoć, tarcie, rozciąganie, obciążenia termiczne, obciążenia mechaniczne związane z naporem gruntu i pochodzące od poruszających się pojazdów, działalność gryzoni czy agresywne środowisko pracy. Właśnie dlatego kable warto dodatkowo zabezpieczyć. W tym celu stosuje się odpowiednio dobrane rury osłonowe do kabli – ich głównym zadaniem jest wydłużenie żywotności kabli i przewodów. Na rynku znaleźć można rury osłonowe z tworzyw sztucznych, gładkie, karbowane, dzielone… Które z nich sprawdzają się w konkretnych warunkach? Z jakich materiałów produkuje się rury osłonowe do kabli układanych w ziemi i w przestrzeniach otwartych? Odpowiadamy na najważniejsze pytania – zapraszamy do artykułu.

Rura osłonowa – co to jest i jak ją dobrać?

Rury osłonowe to dodatkowe zabezpieczenie dla kabli i przewodów, które pozwala na wydłużenie żywotności i ochronę kabli przed wieloma czynnikami zewnętrznymi. Rury stosuje się do kabli i przewodów układanych pod tynkiem, w posadzce, na słupach, na mostach i wiaduktach, a także pod ziemią.

Rury osłonowe należy dobierać przede wszystkim pod kątem czynników szkodliwych oraz miejsca montażu okablowania. Inna rura ochronna będzie odpowiednia dla przewodów umiejscowionych na otwartej przestrzeni, a inna dla kabli umiejscowionych w ziemi czy w zamkniętych pomieszczeniach.

Co więcej, wybierając rury osłonowe do kabli należy wziąć pod uwagę również budowę rury, czyli m.in. grubość i rodzaj ścianki. Warto pamiętać, że średnica wewnętrzna rury osłonowej powinna być 1,5 razy większa niż zewnętrzna średnica kabla energetycznego, a 2 razy większa w przypadku kabla światłowodowego. Równie istotny jest fakt, że rura osłonowa musi mieć odpowiednią klasę odporności na ściskanie, która będzie zgodna z normą PN-EN 61386-24.

Jednak, aby odpowiednio dobrać rurę osłonową do konkretnego przypadku, przede wszystkim należy wiedzieć, z jakich materiałów produkuje się rury osłonowe do kabli i w jakich warunkach sprawdzają się poszczególne z nich.

Z jakich materiałów się je produkuje?

Rury osłonowe produkowane są głównie z polietylenu, ze względu na jego specyficzne właściwości. Polietylen jest elastyczny i odporny na wiele czynników, w tym również na działanie wysokich i niskich temperatur.

Najbardziej popularną odmianą polietylenu stosowaną w produkcji rur jest polietylen wysokiej gęstości (w skrócie oznaczany HDPE lub PEH), cechuje się on bowiem wyjątkowo wysoką wytrzymałością na obciążenia mechaniczne i udar oraz ma szeroki zakres temperatur roboczych. Temperaturowy zakres roboczy HDPE to -30 do +75°C, co przekłada się na możliwość układania rurociągów o każdej porze roku. Co równie istotne, rury osłonowe HDPE są odporne na zdecydowaną większość związków chemicznych.

Rury osłonowe z polietylenu można wykorzystywać do:

  • ochrony kabli niskiego i średniego napięcia,
  • ochrony kabli telekomunikacyjnych,
  • budowy sieci telewizji kablowej i systemów sterowania,
  • budowy instalacji przy autostradach i liniach kolejowych,
  • innych miejsc, w których występują znaczne obciążenia zewnętrzne.

Rura osłonowa z polietylenu ze względu na dużą elastyczność, odporność na ściskanie i na udar, może być układana w ziemi w różnych warunkach gruntowych, na różnych głębokościach posadowienia, w gruntach suchych i podmokłych oraz tych agresywnych chemicznie, jak również zalewana w betonie. Odpowiednie typy rur mogą być wykorzystywane w bez wykopowych metodach instalacji rurociągów, w przewiertach i przepychach. Po zastosowaniu odpowiednich stabilizatorów, wzrasta odporność HDPE na działanie promieniowania UV, co pozwala na wykorzystywanie go również do produkcji rur przeznaczonych do układania na przestrzeniach otwartych.

Na szczególną uwagę zasługują EKOlogiczne rury osłonowe do kabli układanych w ziemi i na przestrzeniach otwartych. Te rury wytwarzane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii, która pozwala na zastosowanie w procesie produkcyjnym materiałów pochodzących z recyklingu, nie wpływając przy tym na doskonałe parametry mechaniczne produktu.

Na rynku znaleźć można także rury osłonowe do kabli elektrycznych produkowane z innych materiałów. Producenci oferują m.in:

  • rury z polipropylenu PP, cechujące się wysoką sztywnością, która maleje jednak pod wpływem temperatury. Ze względu na brak elastyczności rury te są dość nieporęczne w układaniu w trudnych warunkach terenowych, więc wykorzystywane są głównie do budowy kanalizacji teletechnicznych.
  • rury z polichlorku winylu PVC, cechujące się dużą sztywnością, ale też kruchością w niskich temperaturach. Ze względu na dużą gęstość surowca są także cięższe od rur z innych tworzyw sztucznych, wykorzystywane są więc głównie do budowy kanalizacji teletechnicznych.
  • rury osłonowe ze stali galwanizowanej zapewniające bardzo wysoką ochronę, stosowane są głównie w instalacjach wewnątrz i na zewnątrzbudynkowych.

Oczywiście układanie kabli w rurach osłonowych wymaga często zastosowania również innych, ważnych elementów. Warto pomyśleć o kompletnym systemie, w skład którego poza samymi rurami wchodzą także studnie kablowe, uchwyty dystansowe, złączki, kolanka oraz wkłady i pierścienie uszczelniające czy systemowe przejścia szczelne, które pozwolą na zbudowanie bezpiecznej instalacji.

W razie wątpliwości przy wyborze rur osłonowych najlepiej skontaktować się z doświadczonym producentem rur osłonowych, który odpowie na wszystkie pytania i udzieli fachowej porady.