Powrót do listy aktualności

9 lutego, 2023

Rodzaje rur osłonowych

Rury osłonowe to niezbędne produkty wykorzystywane praktycznie przy wszystkich pracach budowlanych i instalacyjnych. Głównym zadaniem rur osłonowych jest bowiem ochrona kabli i przewodów przed czynnikami zewnętrznymi i wpływającymi na ich żywotność. Jak wśród wielu dostępnych na rynku typów rur znaleźć ten, który zaspokoi potrzeby naszej instalacji? Jakie są rodzaje rur osłonowych? Sprawdź, co musisz wiedzieć przed zakupem rur osłonowych – zapraszamy do artykułu.

Rury osłonowe do kabli – najpopularniejsze rodzaje.

Głównym i najważniejszym zadaniem rur osłonowych jest ochrona kabli i przewodów przed:

 • obciążeniem pochodzącym z gruntu (np. od poruszających się pojazdów)
 • uszkodzeniami mechanicznymi (przecięcie, zerwanie)
 • wilgocią (głównie w kanalizacji teletechnicznej)
 • promieniowaniem UV (w instalacjach na przestrzeniach otwartych np. słupach, mostach i wiaduktach)

Rury osłonowe do kabli pomagają też w identyfikacji rodzajów ułożonych w gruncie instalacji kablowych. Niebieski i czerwony kolor rur zarezerwowany jest dla sieci elektrycznych i energetycznych. Niebieska rura osłonowa stosowana jest do kabli o napięciu do 1kV (niskie napięcie), natomiast czerwona rura osłonowa do kabli o napięciu pow. 1kV (średnie i wysokie napięcie).

W szeroko pojętej kanalizacji teletechnicznej (kanały technologiczne, kanalizacja pierwotna, rurociągi kablowe) używa się rur czarnych lub rur czarnych z kolorowymi paskami identyfikacyjnymi. Jednakże w przypadku mikrokanalizacji używa się mikrorurek bezbarwnych z paskami lub barwionych w całości na różne kolory. Rurki elektroinstalacyjne do instalacji wewnątrzbudynkowych dostępne są w kolorze białym, szarym lub czarnym.

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów rur osłonowych, ciężko byłoby wymienić je wszystkie. Jednak niezależnie od rodzaju rur osłonowych, to czym zawsze należy kierować się przy wyborze,      to normy krajowe np. norma PN-EN 61386, a w przypadku braku dokumentów normatywnych Krajowa Ocena Techniczna – KOT, na podstawie których producent zobowiązany jest wydać Deklaracją Zgodności czy Deklarację Właściwości Użytkowych.

Wracając jednak do podziału, najbardziej powszechna klasyfikacja rur osłonowych wyróżnia je ze względu na konstrukcję:

 • rury o ściankach strukturalnych tzw. karbowane,
Rura o ściankach strukturalnych tzw. karbowana w kręgach QRK FLEX / Źródło: Opracowanie własne.
 • rury o ściankach litych potocznie nazywane gładkościennymi
Rura o ściankach litych tzw. gładkościenna QRG EKO / Źródło: Opracowanie własne.
 • rury dzielone lub dwudzielne, złożone z dwóch jednakowych profili.
Rura dzielona QRD / Źródło: Opracowanie własne.

W zasadzie konstrukcja ściany nie determinuje przeznaczenia produktu.

Dlatego też rury osłonowe możemy również sklasyfikować ze względu na obszar zastosowania:

 • rury osłonowe elektroinstalacyjne – do instalacji wewnątrzbudynkowych stosowane są zazwyczaj rurki elektroinstalacyjne gładkościenne w odcinkach tzw. RL-ki i karbowane w kręgach tzw. peszle
 •  rury osłonowe do budowy kanałów technologicznych, telekomunikacyjnej kanalizacji pierwotnej i rurociągów kablowych w wykopach otwartych – w tym obszarze stosuje się zazwyczaj rury karbowane w odcinkach lub w kręgach, rury gładkościenne w odcinkach oraz rury gładkościenne w kręgach – rurociągi kablowe
 • rury osłonowe do ochrony kabli elektroenergetycznych układanych w ziemi w wykopach otwartych – najczęściej stosowane są rury karbowane w odcinkach i w kręgach oraz rury gładkościenne z kielichem
 • rury osłonowe przepustowe – w przepustach wykonywanych metodami bezwykopowymi (przepychy i przewierty sterowane) dla wszelkiego typu sieci kablowych – w tym obszarze wykorzystuje się głównie rury gładkościenne o zwiększonej grubości ścianki tzw. grubościenne
 • rury naprawcze – rury dzielone wykorzystywane są do naprawy uszkodzonych odcinków rurociągów oraz ochrony istniejących kabli i przewodów bez konieczności ich demontażu
 • rury osłonowe do przestrzeni otwartych – w wykonaniu UV, do ochrony wszelakich kabli na przestrzeniach otwartych  i obiektach inżynieryjnych – mostach i wiaduktach

Z powyższego podziału jasno wynika, że w zależności od tego, czy rury będą osłaniały kable ulokowane pod ziemią, czy umieszczane na słupach, będą różniły się właściwościami i parametrami. Co istotne, instalacje, które są szczególnie narażone na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych powinny zostać właściwie zabezpieczone.

Trzeba więc pamiętać, że wybór odpowiednich rur osłonowych, a co za tym idzie stworzenie kompletnego i sprawnego systemu, musią być podyktowane:

 • wymaganiami dotyczącymi miejsca montażu (na przestrzeni otwartej, w gruncie z obciążeniem czy bez obciążenia, wewnątrz budynków itp.)
 • sposobem instalacji (wykop otwarty, przecisk, przewiert itp.)

Wzięcie pod uwagę obu tych czynników zadecyduje o optymalnych właściwościach i parametrach osłony, czyli m.in. rodzaju materiału, konstrukcji ścianki i jej grubości czy średnicy rury. Oczywiście nie trzeba robić tego samemu, dobór rur osłonowych to bardzo istotna kwestia. Producent rur osłonowych z pewnością pomoże stworzyć odpowiedni, bezpieczny i sprawny system ochrony kabli.

Rury osłonowe – z jakich materiałów się je wykonuje?

Rury osłonowe stosowane są na szeroką skalę, dlatego wyróżniamy wiele ich podrodzajów czy podkategorii. Budowa rury oraz materiał, z którego została wykonana wpływa na jej parametry i właściwości użytkowe.

Z jakich materiałów wykonuje się rury osłonowe? Do najbardziej popularnych rur osłonowych zaliczamy przede wszystkim:

 • rury osłonowe z polietylenu wysokiej gęstości (rury osłonowe HDPE lub PEH),
 • rury z polipropylenu (rury PP),
 • rury z polichlorku winylu (rury PVC),
 • rury osłonowe ze stali galwanizowanej
Polietylen do produkcji rur osłonowych / Źródło: Opracowanie własne

Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat tego, z jakich materiałów wykonuje się rury osłonowe i w jakich warunkach stosuje się rury o poszczególnych parametrach, sprawdź nasz poprzedni artykuł.

Podsumowując, wybierając rury osłonowe należy brać pod uwagę środowisko, w jakim rury będą pracowały, ich parametry fizyczne oraz rodzaj materiału, z którego osłony zostały wykonane. Należy również poprawnie ustalić ich średnicę wewnętrzną, odpowiednią dla konkretnego przypadku. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jaką rurę osłonową wybrać najlepiej poradzić się producenta rur osłonowych.