Powrót do głównej kategorii

Preparaty poślizgowe Q LUB

GLISS® S LUB 10

S LUB jest specjalnym preparatem poślizgowym do instalacji mini i mikro kabli światłowodowych za pomocą wdmuchiwarki.
S LUB jest białym preparatem na bazie wody, o niewielkiej lepkości, posiadającym wysokie parametry poślizgowe, który znacznie obniża tarcie powstające na styku kabel-rura.
S LUB przywiera do powierzchni kabla lub do wewnętrznej ścianki rury, pozostawiając bardzo cienką warstwę smarującą, nie powodując efektu klejenia się kabla do wewnętrznej powierzchni rury.

Rzeczywiste zużycie może się zmieniać zależnie od stanu oraz długości rury.

Sposób użycia:

We wnętrzu mikrorury należy umieścić kilkucentymetrowy wałek z gąbki. Wstrząsnąć butelkę przed użyciem i wprowadzić odpowiednią ilość preparatu do wnętrza mikrorury. Koniec rury zatkać drugim kawałkiem gąbki i rozpocząć wdmuchiwanie w celu równomiernego rozprowadzenia preparatu na powierzchni mikrorury.

S LUB 10 może być wykorzystywany do wdmuchiwarek z dozownikiem, jak również do bezpośredniego smarowania kabli światłowodowych przed lub za wdmuchiwarką, co jest uzależnione od użycia metalowego lub gumowego koła napędowego.

Wewnętrzna średnica mikrorury Ilość produktu (ZALECANE ZUŻYCIE PREPARATU NA 1000 METRÓW) Wypełnienie rury preparatem
4 mm 5 ml 28-32 cm
8 mm 9 ml 16-20 cm
12 mm 14 ml 10-14 cm
Specyfikacja techniczna
Wygląd: biały płyn o niskiej lep
Zapach: brak
Lepkość: 30 s. (metodą kubka Forda - średnica 4 mm przy temperaturze 20˚C)
Gęstość: 1,030 +/- 0,03 gr/cm3
pH: 7,5 +/- 0,5
Palność: niepalny
Temperatura stosowania: od -10 ˚C do 65˚C
Toksyczność: produkt nietoksyczny
Biodegradacja: ulega biodegradacji

Karta katalogowa

Pobierz kartę katalogową
Zobacz

Właściwości

  • Sposób pakowania: Butelki – 1kg, Kanistry - 5kg

Preparaty poślizgowe Q LUB

Pozostałe produkty