Powrót do głównej kategorii

Preparaty poślizgowe Q LUB

GLISS® WM-1

GLISS WM-1 został stworzony do pneumatycznej instalacji kabli światłowodowych w rurach z tworzywa sztucznego na długich dystansach. Może być też wykorzystywany do pneumatycznej instalacji wiązek mikrorur w rurociągach kablowych. Doskonałe właściwości poślizgowe umożliwiają jego zastosowanie również do mechanicznego zaciągania miedzianych i światłowodowych kabli telekomunikacyjnych oraz kabli koncentrycznych. GLISS WM-1 nawet o 80% zmniejsza opór powstający w miejscu styku kabla z rurociągiem, redukując siłę zaciągową a w efekcie zwiększając dystans instalacji.

Zastosowanie

Przy zastosowaniu pneumatycznej metody instalacji, przed wdmuchiwaniem kabla należy wprowadzić odpowiednią ilość środka poślizgowego do rurociągu. Używając sprężonego powietrza rozprowadzić preparat równomiernie wewnątrz rury. W przypadku mechanicznego zaciągania kabli w rurach preparat należy aplikować bezpośrednio na kabel przed wprowadzeniem go do rury. Zużycie GLISS WM-1 zależy od średnicy i ciężaru kabla, jak również od średnicy rurociągu, do którego kable są wdmuchiwane. Przeciętne zużycie waha się od 0,5kg do 2kg preparatu na kilometr.

Wygląd: biały
Zapach: brak
Lepkość: ok.3 500cp
Gęstość: 1,00 gr/cm3
pH: 7
Palność: niepalny
Temperatura stosowania: od -15 ˚C do 50˚C
Toksyczność: produkt nietoksyczny
Biodegradacja: ulega biodegradacji

Karta katalogowa

Pobierz kartę katalogową
Zobacz

Właściwości

  • Sposób pakowania: Kanistry – 5kg, 20kg

Preparaty poślizgowe Q LUB

Pozostałe produkty